Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

ETF đã được duyệt, ETH chuẩn bị Tăng Mạnh?

Giá ETH sẽ tăng mạnh đến cuối năm 2024?
Amber avatar
Huy Drift
1 min read
Published May 24 2024
Updated May 24 2024
Amber media

Trong video sẽ có các nội dung chi tiết về:

- Sell in May có đang diễn ra??

- ETH sẽ sớm vượt trội hơn Bitcoin

advertising

- Cá voi có còn đang tích lũy??

- Nhà phân tích cấp cao dự đoán gì về Bitcoin?