Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích ETH - Ethereum khởi chạy testnet Kintsugi sẵn sàng chuyển sang PoS

Vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, Ethereum Foundation công bố về việc khởi chạy testnet Kintsugi nhằm kiểm tra việc chuyển đổi dữ liệu của trên Blockchain Ethereum từ PoW sang PoS.
Amber avatar
quangvo
5 min read
Published Dec 20 2021
Updated Dec 08 2023
Amber media