Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

ETH hướng tới vùng cản tâm lý $2,000 - Grayscale tiếp tục mua Ethereum

Trong ngày hôm nay 18/02, ETH đã phá vỡ đỉnh cũ $1,873 để tạo nên giá cao nhất mọi thời đại mới. Với mức tăng giá này, ETH hiện đang có mức vốn hoá gần $217 tỷ.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Feb 17 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts