Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum (ETH) lạm phát trở lại hậu khủng hoảng FTX

Sau thời gian giảm phát, Ethereum tiếp tục lạm phát trở lại do số lượng ETH được tạo ra vượt xa số coin bị đốt.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Dec 06 2022
Updated Dec 08 2023
Amber media