Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum triển khai Rollup, chuyện gì sẽ xảy ra?

Dự định triển khai Rollups của Ethereum có tác động gì tới mạng lưới này cũng như thị trường chung?
Amber avatar
alice
Published Mar 10 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts