thumbnail

Ethereum vừa hoàn thành quá trình testnet cuối cùng của mạng lưới trước khi sự kiện The Merge diễn ra vào tháng 9.

Goerli - quá trình testnet cuối cùng đã chuyển đổi thành công sang thuật toán đồng thuận PoS. Các nhà phát triển Ethereum đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện The Merge được mong đợi nhiều. 

Trong tháng 6-7, testnet Ropsten và Sepolia đã chuyển đổi thành công sang PoS. Cuối tháng 7, quá trình testnet Goerli được công bố vào và diễn ra trong 2 giai đoạn:

  • Nâng cấp Bellatrix: được yêu cầu trước vào ngày 4/8.
  • Nâng cấp Paris: được kích hoạt vào ngày 11/8 sau khi TTD trên chuỗi Goerli đạt 10,790,000.

Giai đoạn thứ 2 của quá trình nâng cấp là ​​sự chuyển đổi của máy khách sang PoS, với block tiếp theo sau khi chuyển đổi được tạo ra bởi trình xác thực hoạt động trên Beacon Chain - PoS chạy cùng với mainnet của Ethereum.

Goerli là quá trình testnet để các nhà phát triển Web3 kiểm tra các ứng dụng blockchain trước khi khởi chạy chúng trên mainnet Ethereum. Khác với cả Ropsten và Sepolia, trước khi quá trình chuyển đổi diễn ra, Goerli đã chạy trên thuật toán đồng thuận bằng chứng quyền hạn (PoA).

Goerli Merge cũng khác với testnet Ropsten và Sepolia ở chỗ các Node Operator được yêu cầu cập nhật cả hai máy khách lớp đồng thuận (Execution Layer - Ethereum PoW blockchain) và lớp thực thi (Consensus Layer - Beacon PoS blockchain) cùng một lúc thay vì chỉ một trong hai.

Theo Ethereum Foundation, Goerli Merge là cơ hội cuối cùng để người dùng đảm bảo rằng trình xác thực PoS được định cấu hình chính xác trước khi chuyển đổi mạng chính.

Đồng thời, Goerli Merge cũng đóng vai trò là đợt chạy testnet cuối cùng trước khi mainnet Ethereum chính thức hợp nhất với chuỗi Beacon vào 19/9.

Kể từ khi ra mắt mạng vào năm 2015, The Merge là bản nâng cấp quan trọng nhất của Ethereum. Sau nâng cấp, quá trình khai thác ETH tiêu tốn nhiều năng lượng sẽ được thay thế bằng mô hình PoS.

eth tăng nhẹ
Chart ETh/USDT khung D. Nguồn: Tradingview.

Sau khi testnet Goerli diễn ra thành công, ETH đã tăng 14% trong 24h qua, hiện đang được giao dịch quanh vùng 1,874 USD. Theo báo cáo của CoinShares (tại đây), dòng tiền chảy từ các nhà đầu tư tổ chức chảy vào Ethereum tăng mạnh trong bảy tuần liên tiếp. Dữ liệu được cập nhật đến ngày 5/8 cho thấy dòng tiền đổ vào Ethereum trong tuần đầu tiên tháng 7 đạt 16.3 triệu USD.

Cộng đồng rất kỳ vọng sự kiện này giúp thị trường chấm dứt mùa đông crypto và bước vào giai đoạn uptrend mới.

0
0
icon0
iconicon