Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum tăng 14% khi testnet Goerli thành công

Ethereum vừa hoàn thành quá trình testnet cuối cùng của mạng lưới trước khi sự kiện The Merge diễn ra vào tháng 9.
Amber avatar
kaylin
Published Aug 11 2022
Updated Aug 11 2022
3 min read
Amber media

Related Posts