Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum sẽ thay thế Bitcoin thành kho lưu trữ giá trị

Ngày hôm nay, sau 6 năm chứng kiến thăng trầm của thị trường thì ethereum đã vươn lên vị trí số 2 trên toàn bộ thị trường crypto.
Amber avatar
Sammie
Published May 23 2021
Updated Jul 20 2022
5 min read
Amber media

Related Posts