Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Fee gas Ethereum giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020

Tuy đang ở mức thấp nhất trong năm 2021 nhưng phí giao dịch vẫn cao hơn 500% so với thời điểm này năm ngoái.
Amber avatar
kaylin
Published Jul 08 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts