Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Binance dự định mua lại FTX?

Sam Bankman-Fried, CEO của sàn giao dịch FTX đã đạt được thỏa thuận với Changpend Zhao, CEO của Binance.  Binance đang có dự định mua lại FTX.
Avatar
immihu.web3
Published Nov 08 2022
Updated Nov 09 2022
1 min read
thumbnail

Sam Bankman-Fried, CEO của sàn giao dịch FTX đã đạt được thỏa thuận với Changpend Zhao, CEO của Binance. Binance đang có dự định mua lại FTX.

"Đội ngũ chúng tôi đang làm việc để giải quyết các lệnh rút tiền tồn động. Điều này sẽ giải quyết vấn đề thanh khoản. Đây là một trong những lý do chính mà chúng tôi yêu cầu Biannce tham gia. Điều này sẽ mất một ít thời gian, chúng tôi xin lỗi về điều đó", Sam Bankman-Fried cho biết.

"Chiều hôm nay, FTX yêu cầu sự giúp đỡ từ chúng tôi về vấn đề thiếu hụt thanh khoản. Chúng tôi đã ký thỏa thuận không ràng buộc, dự án mua lại toàn bộ FTX.com và giúp giải quyết vấn đề thanh khoản.

RELEVANT SERIES