Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Funding Rate Bitcoin chuyển âm - Có phải là cái bẫy giảm giá?

Tỷ lệ tài trợ (funding rate) Bitcoin đang chuyển đỏ giữa các hợp đồng tương lai. Điều này báo hiệu điều gì?
Amber avatar
alice
Published Apr 23 2021
Updated Jul 14 2022
6 min read
Amber media

Related Posts