Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Giới chính trị Mỹ đang làm gì với thị trường crypto?

Trong tháng 07, đã có nhiều hoạt động của chính phủ Mỹ nhằm bàn luận và tiếp nhận ý kiến từ thị trường crypto, góc nhìn của họ đối với tương lai thị trường như thế nào?
Avatar
Hunt
Published 6 days ago
Updated 6 days ago
6 min read
Member only
giới chính trị mỹ và crypto
advertising

Cuộc thảo luận về crypto tại Washington D.C

Các nhân vật hàng đầu trong thị trường crypto và các nhà lập pháp Mỹ đã tạo ra một cuộc họp vào ngày 10/07/2024 tại Washington D.C.

ab-empty-image
You need to sign in to read article and get updates from this channel.
RELEVANT SERIES