Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Grayscale mua 25,000 ETH khi giá ATH được phá

Thật thú vị, đợt tăng giá của ETH diễn ra ngay khi Grayscale Ethereum Trust (ETHE) mua khoảng 25.000 đồng Ethereum trị giá 37,6 triệu đô la.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Feb 02 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts