Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hàn Quốc và Mỹ chia sẻ dữ liệu điều tra về Terra

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc - Han Dong-hoon đã gặp gỡ các quan chức công tố Mỹ để thảo luận về việc hợp tác trong các cuộc điều tra liên quan đến tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Hai bên được cho là đã đồng ý chia sẻ dữ liệu điều tra mới nhất của họ về Terra-LUNA.
Amber avatar
kaylin
Published Jul 06 2022
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts