Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Harmony đề xuất phương án bồi thường cho nạn nhân sau vụ hack

Các nhà phát triển của Harmony đã đề xuất đợt hard fork để mint thêm token ONE để hoàn trả cho các nạn nhân của vụ hack vào tháng 6 trên cầu nối Horizon của Harmony. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị cộng đồng phản đối kịch liệt.
Amber avatar
kaylin
Published Jul 27 2022
Updated Dec 29 2023
3 min read
Amber media

Related Posts