Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hơn 1 tỷ USD bị thanh lý khi thị trường ‘xanh’ trở lại

Trong 24h qua, thị trường crypto phục hồi trở lại, vốn hoá tăng gần 70 tỷ USD. Trong đó, Bitcoin tăng gần 6%, Ethereum tăng 12.5%. Theo đó, hơn 1 tỷ USD USD bị thanh lý, phần lớn đều đến từ lệnh short.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Oct 26 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media