thumbnail

Blockchain Layer 1 Aptos thông báo airdrop cho người dùng vào hôm nay (19/10). 

Theo thông báo chính thức từ Aptos Labs, dự án sẽ airdrop cho những ai tham gia Aptos Incentivized Tesntet (chương trình chạy node) hoặc sở hữu Aptos:Zero NFT. 

Những người hợp lệ sẽ nhận emaiil từ [email protected]. Sau đây, MarginATM sẽ hướng dẫn người dùng từng bước để nhận airdrop từ Aptos. 

coin98
Mail xác nhận airdrop

Bước 1: Truy cập địa chỉ trang Airdrop.

Bước 2: Đăng nhập. Ấn vào "Sign in" và chọn Discord hoặc Email mình đã đăng ký tài khoản trước đó. Lưu ý, Discord và Email phải cùng được dùng cho tài khoản đăng ký. 

Bước 3: Tải ví hỗ trợ mạng lưới Aptos. Ở đây, dự án Aptos khuyến khích người dùng sử dụng Petra Wallet. 

Người dùng có thể truy cập vào link để tải Petra Wallet sau đó tạo ví. 

Sau khi tạo ví xong thì mọi người cần kết nối ví bằng cách ấn "Connect Wallet". 

Bước 4: Nhận APT để làm phí giao dịch từ Aptos Faucet. Ấn Learn more sau đó chọn "Activate Faucet" để nhận token APT làm phí để claim airdrop.

coin98
Ấn vào Learn more

Bước 5: Nhận Airdrop bằng cách ấn nút "Claim Airdrop" và xác nhận tại ví. 

  • Đối với người dùng tham gia Aptos Incentivized Testnet sẽ nhận được 300 APT.
  • Đối với người dùng sở hữu APTOS:ZERO Testnet NFT sẽ nhận được 150 APT.
0
0
icon0
iconicon