Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Jack Dorsey xác nhận Square đang xây dựng một ví cứng Bitcoin

Giám đốc điều hành của Square Jack Dorsey viết một bài đăng tweet rằng có kế hoạch xây dựng ví cứng Bitcoin để việc lưu ký Bitcoin phổ biến hơn.
Amber avatar
kaylin
Published Jul 08 2021
Updated Aug 06 2022
3 min read
Amber media

Related Posts