Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Kho Bitcoin 30 triệu USD "ngủ yên" đã lâu bất ngờ hoạt động lại

Chủ sở hữu của một ví Bitcoin hầu như không hoạt động trong gần 9 năm đã bất ngờ hoạt động trở lại bằng cách chuyển tất cả 616 Bitcoin sang ví riêng.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Sep 19 2021
Updated Jun 01 2023
4 min read
Amber media

Related Posts