Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tại sao lạm phát ở Mỹ lại cao hơn Việt Nam?

Theo dữ liệu từ tổng cục thống kê, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong tháng 7 là 3.14%. Đây là con số thấp nhất ở Đông Nam Á và xếp thứ 10 Châu Á. Trong khi đó, chỉ số lạm phát của Mỹ là 8.5%. Vậy, tại sao lạm phát ở Mỹ lại cao hơn Việt Nam?
Amber avatar
kaylin
6 min read
Published Aug 18 2022
Updated Jan 12 2024
Amber media