thumbnail

Theo Wall Street Journal, bốn lãnh đạo công ty Coinbase Global Inc đã thu về hơn 1 tỷ USD nhờ việc bán cổ phiếu từ khi sàn giao dịch niêm yết vào mùa xuân năm 2021. Kể từ đó, cổ phiếu của công ty này đã giảm hơn 80%. 

Brian Armstrong và Fred Ehrsam, Cofounders cùng với Giám đốc điều hành Emilie Choi và Giám đốc sản phẩm Surojit Chatterjee đã cùng nhau bán cổ phiếu và thu về hơn 1.2 tỷ USD từ lúc cổ phiếu công ty tại San Francisco bắt đầu được giao dịch vào tháng 2 năm ngoái. 

Họ đã bán cổ phần ở khoảng giá từ 189 USD đến 422 USS. Coinbase mở phiên giao dịch đầu tiên tại giá 381 USD vào 14/4/2021. Vào hôm nay, giá đóng cửa của COIN là 69.87 USD. 

Một số chuyên gia phân tích chỉ ra rằng nhà đầu tư hi vọng ban giám đốc - cụ thể là các founder bán cổ phiếu của mình trong hoặc sau khi sự kiện IPO (đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên).

Sự kiện phát hành cổ phiếu Coinbase

“Những nhà điều hành Coinbase vẫn giữ phần lớn cổ phiếu tại công ty, phản ánh sự cam kết của họ đến cơ hội phát triển dài hạn của công ty.”, đại diện Coinbase cho biết. 

Một phần lớn cổ phiếu được bán từ ngày đầu tiên giao dịch từ cả 4 nhân vật chủ chốt của Coinbase. Trong sự kiện phát hành cổ phiếu trực tiếp, các nhà đầu tư ban đầu sẽ bán một phần cổ phiếu nắm giữ nhằm cho những nhà đầu từ khác có thể mua vào. Những lệnh bán này là cần thiết để sự kiện này diễn ra thuận lợi, khi công ty không bán bất kỳ cổ phiếu nào, khá với sự kiện IPO.

0
0
icon0
iconicon