Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CEO Gemini: Lệnh cấm Bitcoin sẽ khó xảy ra - BTC có xu hướng tăng mới

Chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ tăng cường các quy định về Bitcoin, nhưng việc áp đặt lệnh cấm sẽ khó xảy ra. Bitcoin có thể tăng nếu duy trì trên hỗ trợ.
Amber avatar
alice
Published Apr 03 2021
Updated Aug 03 2022
4 min read
Amber media

Related Posts