thumbnail

Theo một công bố vào ngày 18/7. Lido Finance cho biết nền tảng này sẽ thiết lập tính năng stake liquid lần đầu tiên trên một số giải pháp Ethereum layer 2. Đây được xem là chuyển biến tích cực của dự án sau chuỗi ngày gặp phải vấn đề thanh khoản.

Theo thông báo vào ngày hôm qua, Lido đang đưa stETH vào không gian DeFi Layer 2 của Ethereum. Staked ETH là token phái sinh stake mà người dùng nhận được để đổi lấy ETH thông qua giao thức Lido.

Lido là một giải pháp staking cho việc ETH bị khóa khi Stake vào ETH 2.0. Cho đến hiện tại, Lido đã mở rộng hơn, không chỉ là giải pháp cho riêng ETH 2.0 mà còn cho những tài sản Staking khác. Cách thức hoạt động của Lido khá đơn giản. Đó là việc  người dùng stake ETH vào Lido và nhận lại stETH theo tỷ lệ 1:1. Số tài sản đó có thể được sử dụng thoải mái trên các dapp hỗ trợ stETH. 

Lido đã kết hợp hai nền tảng Aztec và Argent. Trong khi Aztec là mạng layer 2 tập trung vào quyền riêng tư, có sử dụng zk-rollup trong khi Argent là nhà cung cấp ví layer 2 sử dụng zkSync.

Về Zk-rollup, đây là tên viết tắt của zero-knowledge rollups và là một giải pháp khả năng mở rộng layer 2 cho phép xử lý giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn so với trên mạng chính Ethereum. ZkSync là một ứng dụng của công nghệ zk-rollup.

Lido cho biết bước đột phá đầu tiên của họ vào layer 2 sẽ bắt đầu bằng cách cung cấp hỗ trợ cho wstETH. Với sự hỗ trợ cho Aztec và Argent, người dùng zkSync sẽ có thể kết nối và đặt cược wsETH trên các mạng layer 2 được hỗ trợ. 

Ngoài ra, trong thông báo vào ngày hôm qua, Lido cũng cho biết dự án có kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động layer 2 của mình. Các kế hoạch này bao gồm việc cho phép stake ETH trực tiếp trên layer  2 mà không cần kết nối tài sản của chúng trở lại mạng chính Ethereum.

Hiện tại Lido là một nền tảng stake liquid thống trị trên Ethereum. Nền tảng này chiếm gần một phần ba tổng số stETH trên Ethereum 2.0. Gần đây, Lido Finance cũng đã mở cuộc bỏ phiếu cho đề xuất giới hạn tỷ lệ chia sẻ trong ETH2 staking pool của giao thức.

0
0
icon0
iconicon