Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Looksrare là gì? Chi tiết về Looksrare Marketplace & LOOKS token

Looksrare là dự án NFT Marketplace trên Ethereum, cung cấp một nền tảng để có thể giao dịch các NFT. Tìm hiểu tiềm năng dự án cùng LOOKS token tại đây.
Amber avatar
immihu.web3
Published Feb 13 2022
Updated Jun 01 2023
5 min read
Amber media

Related Posts