Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Luật Bitcoin ở El Salvador đang đối mặt với nhiều rào cản

Các kế hoạch của El Salvador nhằm thúc đẩy việc áp dụng Bitcoin có thể bị đảo chiều nếu luật Bitcoin của Tổng thống Bukele được chứng minh là vi phạm hiến pháp tại tòa án của đất nước.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jun 22 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts