thumbnail
Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Lúc nào nên MUA hay BÁN trong chu kỳ Uptrend 2024 - 2025

Mua khi giá thấp, Bán khi giá cao. Đầu tư có thật sự dễ như vậy?
Avatar
Huy Drift
Published Apr 26 2024
Updated Apr 26 2024
1 min read

Trong video sẽ có các nội dung:

- Các pha tăng giá của thị trường Crypto.

- Mùa Altcoin diễn ra chưa?

advertising

- Phương pháp Admin sử dụng để mua thêm.

- Phân biệt sóng ngắn hạn và dài hạn.

- Dấu hiệu bán chốt lời.

RELEVANT SERIES