Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Điều gì giúp LUNA vượt bão x2 trong 10 ngày?

LUNA đang di chuyển ở xu hướng tăng với trendline khá dốc ở H4, cho thấy đây là xu hướng tăng không bền vững và chỉ báo RSI đã có tín hiệu phân kỳ ở 2 đỉnh.
Amber avatar
kaylin
Published Mar 02 2022
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts