Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Mastercard ứng dụng NFTs để giải quyết vấn đề môi trường

Mastercard vừa đưa ra giải pháp giúp người tiêu dùng theo dõi và kiểm soát lượng khí thải carbon, có tên gọi là Mastercard’s Provenance Solution (Giải pháp Provenance).
Published Apr 23 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts