Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nguyên nhân lớn nhất giúp Matic vượt bão trong năm 2022

Nhà đầu tư Matic đang có lợi nhuận tốt trong vài tuần qua bất chấp thị trường downtrend. Điều này được cho là do các thành tựu mà đội ngũ dự án đạt được kể từ đầu năm 2022.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jul 15 2022
Updated Oct 19 2022
6 min read
Amber media

Related Posts