Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Số lượt cài đặt máy ATM Bitcoin ở mức thấp kỷ lục

Tháng 1/2022, việc lắp đặt máy ATM Bitcoin dần dần chậm lại, giảm 89.75% so với tháng 12/2021. Tuy nhiên, đầu tháng 6 số lượng máy ATM Bitcoin đã tăng trở lại.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Jun 04 2022
Updated Nov 14 2023
Amber media