Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

MetaMask không còn phi tập trung

Chính sách mới của ConsenSys đã thay đổi khả năng ẩn danh và phi tập trung của người dùng.
Avatar
uyntran.web3
Published Nov 24 2022
Updated Jun 01 2023
2 min read
thumbnail

Chính sách mới của ConsenSys đã thay đổi khả năng ẩn danh và phi tập trung của người dùng.

Ngày 23/11, ConsenSys thông báo cập nhật mới về chính sách quyền riêng tư. Nếu người dùng sử dụng Infura làm nhà cung cấp RPC, Infura sẽ tự động thu thập địa chỉ IP và địa chỉ ví Ethereum của họ khi gửi giao dịch. ConseSys nêu rõ MetaMask và những sản phẩm có RPC của Infura đều sẽ thu thập dữ liệu của người dùng.

Tuy nhiên, nếu họ chạy node Ethereum của riêng họ hoặc có nhà cung cấp RPC ngoài MetaMask, Infura và MetaMask sẽ không thu thập địa chỉ IP hay địa chỉ ví Ethereum của họ.

Thông tin ConsenSys lấy từ người dùng có thể bao gồm:

  • Thông tin nhận dạng: tên, họ, tên người dùng, chức danh, ngày sinh, giới tính.
  • Thông tin liên hệ: địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại.
  • Thông tin hồ sơ: tên người dùng, mật khẩu, sở thích, sở thích, phản hồi.

Ngoài ra, hoạt động của người dùng trên trang web, loại thiết bị, trình duyệt, hệ điều hành, tần suất truy cập cũng sẽ được ghi nhận. ConsenSys cho hay thông tin trên sẽ giúp họ cải thiện dịch vụ và mở rộng tính năng mới theo nhu cầu, sở thích của người dùng.