Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

MicroStrategy chi mạnh tay hơn để mua thêm Bitcoin

Theo một báo cáo gần đây, công ty MicroStrategy sẽ nâng mức chào bán trái phiếu mới nhất của mình từ 400 triệu đô la lên 500 triệu đô la, để mua thêm nhiều Bitcoin hơn nữa.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jun 08 2021
Updated Jul 23 2022
5 min read
Amber media

Related Posts