Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CEO MicroStrategy vẫn vững tin nắm giữ Bitcoin

Michael Saylor, Giám đốc điều hành của MicroStrategy đã tiết lộ rằng các công ty dưới sự kiểm soát của ông nắm giữ tổng cộng 111,000 Bitcoin.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published May 19 2021
Updated Jul 23 2022
4 min read
Amber media

Related Posts