Letmetrade Ra Mắt Giao Dịch Mini Contract

Mini Contract là một chức năng mới được xây dựng cho các Trader mới.

  • Là Contract Bitcoin.
  • Sử dụng LMTP point hoặc USDT.
  • Fix các mốc Margin và Leverage.
  • Tự động đóng vị thế sau 30 giây đến 180 giây.

Điểm đặc biệt là thu hút nhất ở Mini Contract đó là anh em có thể sử dụng LMT Point để tham gia giao dịch. LMTP kiếm được từ các nhiệm vụ điểm danh, liên kết 2FA… có thể giao dịch để kiếm lợi nhuận. LMTP có thể đổi ra USDT khi đủ 10,000 (100$).

Bên cạnh đó anh em còn có thể LMTP Bonus từ các hoạt động giao dịch trên Mini Contract.

Đăng ký để tham gia ngay: https://marginatm.com/go/lmt

Anh em có thể tham khảo bài viết hướng dẫn đăng ký tài khoản và sử dụng sàn LMT: Hướng dẫn đăng ký và sử dụng sàn LMT

Ngoài ra, anh em có thể đăng ký và nhận mã số may mắn để tham gia giải 95,000 LMTP. Đăng ký theo link này: https://bit.ly/MarginATM-earn-LMTP

Cơ cấu giải
🔘Giải nhất: 10,000 LMTP (x1)
🔘Giải nhì: 3,000 LMTP (x5)
🔘Giải ba: 1,000 LMTP (x20)
🔘Giải tư: 500 LTMP (x100)

Click để tặng điểm cho bài!
[Total: 0 ]

Write A Comment