Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Một ví “cá voi” Ethereum đời đầu thức tỉnh

Ngày 15/8, địa chỉ ví “cá voi” Ethereum đã hoạt động trở lại sau gần 3 năm ngủ yên. Địa chỉ ví này đang nắm giữ tổng cộng 145,000 ETH. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Aug 15 2022
Updated Dec 08 2023
Amber media