Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Khủng hoảng FTX có thể khiến mùa đông crypto kéo dài đến cuối năm 2023

Sự sụp đổ của FTX đã làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và tạo ra cuộc khủng hoảng thanh khoản trên thị trường crypto. Điều này có thể góp phần khiến mùa đông crypto kéo dài đến cuối năm 2023.
Amber avatar
kaylin
Published Nov 17 2022
Updated Nov 17 2022
3 min read
Amber media

Related Posts