Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cố vấn đầu tư cảnh báo: Chính phủ Mỹ sẽ không cho phép các công ty thay đổi vị thế USD qua BTC

Chính phủ Mỹ sẽ không tiếp tục cho phép các tập đoàn như Tesla của Elon Musk thay thế đô la bằng bitcoin.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Feb 14 2021
Updated Jul 14 2022
6 min read
Amber media

Related Posts