Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích LUNA - Nâng cấp Columbus-5 có giúp Terra pump mạnh trong tháng 10?

Kỳ vọng giá trị của LUNA sẽ tăng lên khi áp lực giảm phát (tổng cầu giảm) khiến LUNA ngày càng khan hiếm. Liệu nâng cấp Columbus-5 có giúp Terra pump mạnh?
Amber avatar
kaylin
Published Oct 01 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts