Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin sẽ còn tăng mạnh

Trong ngắn hạn, dữ liệu MVRV đã cảnh báo từ những ngày trước rằng sẽ có nhịp sóng điều chỉnh, khi MVRV tạo phân kỳ cùng với giá Bitcoin. Giá đã tạo đỉnh sau cao dần nhưng MVRV tạo đỉnh thấp dần. Đây là tín hiệu phân kỳ cho thấy lực mua yếu dần.
Amber avatar
Huy Drift
2 min read
Published Apr 15 2024
Updated Apr 15 2024
bitcoin viễn cảnh tương lai

Bitcoin đã có sự điều chỉnh giảm trong những ngày qua, đây cũng là hệ quả mà dữ liệu on-chain đã cảnh báo. 

Theo dữ liệu về chỉ báo MVRV* trong quá khứ, ở các chu kỳ trước, giá BTC sẽ tạo đỉnh khi MVRV chạm vào vùng màu đỏ, và tạo đáy khi chạm vùng màu xanh lá.

*Chỉ báo MVRV Ratio (Market Value to Realized Value) được dùng để xác định Bitcoin có đang bị định giá cao hay thấp.

Hiện chỉ số này chưa chạm vào vùng đỏ nên chưa được coi là BTC tạo đỉnh và bị định giá cao, vì vậy giá vẫn có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới.

mvrv tổng thể
Dữ liệu MVRV tổng quan. Nguồn: CryptoQuant.

Trong ngắn hạn, dữ liệu này đã cảnh báo từ những ngày trước rằng sẽ có nhịp sóng điều chỉnh khi MVRV tạo phân kỳ cùng với giá Bitcoin. Giá đã tạo đỉnh sau cao dần nhưng MVRV tạo đỉnh thấp dần. Đây là tín hiệu phân kỳ cho thấy lực mua yếu dần.

Từ đó khiến giá Bitcoin giảm từ 70,000 về mốc 60,000 USD.

mvrv hiện tại
Dữ liệu MVRV thời điểm hiện tại. Nguồn: CryptoQuant.
advertising

Tuy nhiên, thời điểm này trong ngắn hạn, giá Bitcoin đã tạo phân kỳ đáy tăng giá cùng MVRV. MVRV tạo đáy thấp dần nhưng giá Bitcoin tăng đáy cao hơn, điều này cho thấy cú giảm vừa rồi đã rũ đi rất nhiều vị thế long futures và margin, kèm với những nhà đầu tư có tâm lý yếu ở vị thế spot.

mvrv bitcoin 2017
Dữ liệu MVRV năm 2017. Nguồn: CryptoQuant.

Khi nhìn lại dữ liệu ở năm 2017, có thể thấy có sự tương đồng với giai đoạn hiện nay. Giá Bitcoin điều chỉnh sau khi MVRV phân kỳ, sau đó tạo phân kỳ tăng và tăng liên tục đến giai đoạn tạo đỉnh 20,000 USD thời điểm đó.

thanh khoản bitcoin
Dữ liệu thanh khoản của Bitcoin. Nguồn: Coinglass.

Ở giai đoạn hiện tại, vùng thanh khoản của phe short khá dày, có đến hơn 1.3 tỷ USD thanh khoản phe short tại vùng giá 71,600 trở lên.

Thanh khoản phe long rất ít, đây cũng là dấu hiệu cho thấy nhiều người mở short hơn, ít người mở long. Từ đó giá BTC sẽ có xu hướng tìm đến vùng giá nhiều thanh khoản giống như trong lịch sử.