Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

NFT đã có thể giao dịch trên Amazon?

Trong khi NFT đang phủ sóng khắp thị trường tiền điện tử, các ông lớn như Amazon cũng không muốn mình trở thành người ngoài cuộc.
Amber avatar
alice
Published Jun 01 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts