Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nga sử dụng stablecoin để đối phó với cấm vận từ phương Tây 

Ngày 6/9, Bộ Tài chính Nga cho biết đang làm việc với chính phủ các nước thân thiện để triển khai nền tảng thanh toán xuyên biên giới dựa trên stablecoin.
Amber avatar
immihu.web3
Published Sep 07 2022
Updated Sep 07 2022
2 min read
Amber media

Related Posts