Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ngân hàng Brazil được phép phát hành đồng stablecoin riêng

Từ phát biểu của Giám đốc Ngân hàng trung ương Brazil, tiền điện tử CBDC sẽ được sử dụng như một tài sản bán buôn hơn là token phục vụ cho nhà bán lẻ.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 07 2022
Updated Jul 14 2022
2 min read
Amber media

Related Posts