Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ngân hàng Đức vận hành thành công hệ thống blockchain mà không cần CBDC

Deutsche Bundesbank đã chạy thử nghiệm thành công một dự án được xem là cầu nối giữa cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống với công nghệ blockchain hiện đại.
Amber avatar
alice
Published Mar 23 2021
Updated Aug 03 2022
3 min read
Amber media

Related Posts