Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ngân hàng Dự trữ của New Zealand sắp ra mắt một CBDC tiềm năng

Ngân hàng Dự trữ của Zealand tỏ ra cởi mở đối với việc triển khai CBDC, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng cần phải có một cách tiếp cận thận trọng.
Amber avatar
kaylin
Published Jul 08 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts