Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công nhận Bitcoin là khoản đầu tư

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nói rằng các tài sản crypto như Bitcoin nên được sử dụng làm công cụ đầu tư hoặc các khoản đầu tư.
Published Apr 18 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts