Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm đối với USDT và USDC vào 2023

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản sẽ hủy bỏ lệnh cấm giao dịch stablecoin như USDT và USDC trong khu vực vào năm 2023.
Avatar
quynhnguyen
Published Dec 27 2022
Updated Dec 27 2022
3 min read
thumbnail

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản sẽ hủy bỏ lệnh cấm giao dịch stablecoin như USDT và USDC trong khu vực vào năm 2023. 

Theo báo cáo của Coinpost (tại đây), Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đã đưa ra quyết định sau khi sửa đổi các sắc lệnh của Văn phòng Nội các. Cụ thể, cơ quan này sẽ tiếp tục thiết lập các quy định phù hợp đối với đạo luật dịch vụ thanh toán sửa đổi mới nhất. Ngoài ra, FSA cũng đã đánh giá các stablecoin và tác động tiềm ẩn của chúng đối với hệ thống tài chính của Nhật Bản.

Cơ quan quản lý tài chính cho biết để bảo vệ lợi ích cho người dùng, một số stablecoin được phát hành ở nước ngoài sẽ được giám sát bởi các nhà chức trách địa phương thay vì những công ty tạo ra chúng. Đồng thời các tổ chức này cũng sẽ cam kết đảm bảo giá trị của stablecoin. Nguồn dự trữ đầy đủ sẽ được duy trì bền vững với giới hạn 1 triệu Yên cho mỗi giao dịch chuyển tiền được hỗ trợ bởi stablecoin. 

Bên cạnh đó, nhằm tuân thủ quy định chống rửa tiền, các nhà phân phối stablecoin phải báo cáo một số thông tin nhất định về giao dịch cho FSA. 

Đối với những stablecoin được phát hành ở Nhật Bản, công ty tạo ra chúng sẽ được yêu cầu chuẩn bị tài sản thế chấp. Đồng thời, các đơn vị này sẽ được giới hạn ở ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và một số công ty ủy thác.

nhật bản stablecoin
Nhật Bản sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các stabelcoin được phát hành ở nước ngoài trong 2023.

Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đối với stablecoin do nước ngoài phát hành của FSA được đánh giá là bước tiến quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa tại Nhật Bản. Điều này sẽ cho phép các nhà đầu tư trong nước tiếp cận nhiều hơn với stablecoin, bao gồm những đồng coin phổ biến như USDT và USDC. 

Hơn nữa, quyết định trên sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh trên thị trường stablecoin. Từ đó, phí giao dịch có thể giảm xuống mức thấp hơn cho người dùng. Trước đó, Nhật Bản từng thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt về stablecoin vào tháng 6/2022. Theo đó, cơ quan quản lý nước này đã đưa ra các quy định về việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số này trong khu vực. 

Đọc thêm: Donald Trump nói phát hành NFT không phải vì tiền. 

RELEVANT SERIES