Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

OKEx và MXC đầu tư cho Solana, Ripple yêu cầu SEC giữ bí mật thông tin

Hai trong số những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu là MXC và OKEx mới đây đã thông báo khoản tài trợ trị giá 40 triệu đô cho các dự án phát triển trên nền tảng blockchain Solana.
Amber avatar
Sammie
Published Mar 25 2021
Updated Jul 21 2022
3 min read
Amber media

Related Posts