Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Optimism thông báo kế hoạch Retroactive lần hai

Optimism, layer 2 trên Ethereum, thông báo kế hoạch retroactive lần hai vào tháng 2/2023. 
Avatar
immihu.web3
Published Dec 07 2022
Updated Jun 01 2023
1 min read
thumbnail

Optimism, layer 2 trên Ethereum, thông báo kế hoạch retroactive lần hai vào tháng 2/2023. 

Theo thông báo chính thức từ Optimism (tại đây), Optimism sẽ dành 10 triệu OP token phân phối cho cá nhân và dự án trên Optimism.

Optimism phân phối token theo hình thức Retro Public Good Funding (RetroPGF). Theo đó, RetroPGF được thực hiện theo Citizen House, một tổ chức quản trị song song với Token House của Optimism.

Trước đó, vào năm 2021, Optimism đã chạy vòng một của RetroPGF. Khi đó, cộng đồng nắm giữ token sẽ biểu quyết để phân phối một triệu OP cho 58 dự án.

Trong lần hai, 90 thành viên với badge trong Citizen House sẽ biểu quyết vào đầu tháng hai để chọn ra các dự án xứng đáng nhận được khoản trợ cấp từ Optimism. Các dự án có thể đăng ký vào 3/1 đến 17/1 và phải thuộc một trong ba lĩnh vực gồm: cơ sở hạ tầng, công cụ hoặc giáo dục. 

Như MarginATM đã đưa tin (tại đây), tháng 6/2021, Optimism đã airdrop 214 triệu OP token cho người dùng đã sử dụng nền tảng. Sau đó, Optimism tiếp tục đưa ra chương trình phân phosoio 36.6 triệu OP token có ý định phát triển trên nền tảng này. 

Đọc thêm: Metamask dự định lưu trữ dữ liệu người dùng trong bảy ngày.

RELEVANT SERIES