Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích 1INCH - 1INCH Foundation nâng cấp khung quản trị

1inch Foundation đã công bố việc tạo ra Quản trị mạng 1inch, bổ sung cho khuôn khổ quản trị tức thời mà giao thức đã ra mắt vào tháng 12/2020.
Amber avatar
kaylin
Published Jul 01 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts