Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích BNB - Những thông tin đầu tiên về Binance NFT

Có lẽ một trong những hy vọng ít ỏi của nhà đầu tư thời gian này là hiệu ứng có thể có được nhờ sự ra mắt của Binance NFT Marketplace, sự kiện được đánh dấu như bước trở lại của phong trào NFT.
Amber avatar
alice
Published Jun 16 2021
Updated Jul 14 2022
6 min read
Amber media

Related Posts